Asylmottak Rogaland


Liste med telefonnumre, adresser og annen kontaktinformasjon til asylmottakene i Rogaland.
Asylmottak i Rogaland
MottakKontaktinformasjonType mottakDriftsoperatørKommuneRegionkontor

Hå statlige mottak

Sanderoen 2
4365 Nærbø

Telefon: 51 43 62 60
Faks 51 43 84 06
E-post: haa.mottak@hero.no

Ordinært

Hero Norge AS (eksternt nettsted)

Vest

Lund statlige mottak

Moiveien 1
4460 Moi

Telefon: 51 40 24 80
Faks: 51 40 24 81
E-post: lund@sana.as

Ordinært Stiftelsen Sana  Lund  Vest  

Would you like to help us improving the website?

Did you find what you were looking for?