Asylmottak Oslo


Liste med telefonnumre, adresser og annen kontaktinformasjon til asylmottakene i Oslo.
Asylmottak i Oslo
Mottak Kontaktinformasjon Type mottak Driftsoperatør Kommune Regionkontor

Hjemly Tåsen akuttinnkvartering

Adresse:
Pastor Fangens vei 18
0854 Oslo 

Telefon: 47 16 80 89

Vakttelefon: 48 05 17 66

E-post:
stefan.cvijanovic@mdsolutions.no

Akuttinnkvartering

MD Solutions AS

Oslo

Ankomst- og transittenheten (Oslo)

Would you like to help us improve our website?

Did you find what you were looking for?