Tuberkuloseundersøkelse


UDI dekker:

  • Utgiftene til tuberkuloseundersøkelse
  • Behandling av tuberkulose
  • Transport til og fra undersøkelse

Alle asylsøkere har plikt til å gjennomgå tuberkuloseundersøkelse (eksternt nettsted) og undersøkelsen skal skje innen fjorten dager at de kommer til Norge.

Se Folkehelseinstituttets retningslinjer for de som har plikt til tuberkuloseundersøkelse (eksternt nettsted, åpnes i nytt vindu).