Modul 10: Avslag


Mål:

Gi beboerne god og forståelig informasjon om hvilke konsekvenser avslag på søknaden har og hvor de befinner seg i asylprosessen, og å gi informasjon om hvilke muligheter de har for assistert retur.

Temaer i modul 10

  • Konsekvenser av oversittet utreiseplikt, herunder plikt til å forlate landet og utvisning
  • Returmuligheter og hjemlandsfokus, inkludert egenorganisert retur, assistert retur og
  • Returprogram, assistert retur med politiet (ledsaget retur) og tvangsretur
  • Reduksjon i mottakstilbudet, inkludert trekk i ytelser
  • Bortfall av rettigheter, herunder rett til skolegang, arbeid, begrensninger i rett til helsehjelp, inngåelse av ekteskap, familiegjenforening
  • Livet som irregulær immigrant, inkludert svart arbeid, sårbarhet