Send us an e-mail regarding a foreign employee


If you are an employer for a foreign employee and would like to know whether the person you are employing is allowed to work in Norway, you can contact our advisory service.

Fill out the form

Kontaktskjema

Av sikkerhetsgrunner bør du ikke skrive sensitive eller taushetsbelagte personopplysninger om deg selv eller andre i dette skjemaet. Dette er for eksempel helseopplysninger, informasjon om straffbare forhold eller informasjon om at noen er asylsøker eller flyktning.

Informasjon om arbeidsgiveren/oppdragsgiveren

Informasjon om utenlandsk arbeidstaker

Det er mulighet for å legge inn informasjon for inntil tre arbeidstakere, hvis det er flere må nytt skjema fylles ut.

Arbeidstaker 1

Arbeidstaker 2

Arbeidstaker 3

Vi kan bruke e-postadressen din til å sende deg brukerundersøkelser fra UDI. Det er selvfølgelig frivillig å svare på disse.

Would you like to help us improve our website?

Did you find what you were looking for?