Helseinformasjonsfilmer


UDI har laget en rekke filmer for asylsøkere der helse er tema. Disse filmene brukes vanligvis i informasjonsarbeid i asylmottak. De kan også være nyttige i andre sammenhenger.