918 færre asylsøkere i 2020


Covid-19-pandemien fikk stor betydning for både antall asylsøkere og antall beboere i UDIs mottak i 2020.

Published: 07.01.2021

Det kom 1 386 asylsøkere til Norge i 2020. Dette er en nedgang på nesten 40 prosent fra 2019, da det kom 2 305.

– Det er klart ankomstene i fjor ble kraftig påvirket av de mange reiserestriksjonene over hele verden, på grunn av den pågående covid-19-pandemien. Hele Europa opplevde en kraftig nedgang i fjor. Men dette kan fort endres når pandemisituasjonen er over, sier UDI-direktør Frode Forfang.

Syria øverst på listen

I 2020 kom det flest asylsøkere fra Syria (536), Eritrea (163) og Tyrkia (83). Det var også disse tre landene det kom flest fra i 2019, men nedgang i antallet asylsøkere fra Tyrkia gjør at landet har byttet plass på listen med Eritrea.

Disse tre landene er øverst på en liste av i alt 81 land som det kom asylsøkere fra i 2020. Det kom færre enn ti asylsøkere fra tre firedeler av disse landene (60 land).

Antallet enslige mindreårige asylsøkere faller fra 135 personer i 2019 til 89 i 2020.

76 prosent av asylsøknadene som ble behandlet av UDI i 2020, ble innvilget. Da er ikke Dublin-saker og liknende medregnet. I tillegg er det saker som blir trukket av søkeren eller henlagt av UDI, for eksempel fordi søkeren har forlatt landet, som er holdt utenfor. Innvilgelsesprosenten er på 62 når alle saker er tatt med.

Et nytt mottakssystem

I løpet av 2020 falt antallet beboere i UDIs mottak til under 2 000, for første gang siden 1997. Ved utgangen av 2020 bodde det 1 757 personer i mottakene, en nedgang fra 2 532 ved starten av året.

UDI innførte i 2020 et nytt mottakssystem med mottak som har langvarige driftskontrakter, såkalte basismottak, og vil også etablere mottak med mer kortvarige kontrakter som skal håndtere det varierende behovet for mottakskapasitet.

Ni basismottak er så langt opprettet. Sju hadde oppstart i 2020, mens de to siste starter opp på nyåret. Etter at seks gamle kontrakter gikk ut i 2020, har UDI 19 mottak ved årsskiftet. Det inkluderer transittmottak og Nasjonalt ankomstsenter.

UDI vil utover året fortsette omleggingen av mottakssystemet. Det er fem mottak som har kontrakter som går ut i løpet av 2021. Noe av denne kapasiteten vil bli erstattet av nye kontrakter, avhengig av hvor mange asylsøkere som kommer.

Lenker

Did you find what you were looking for?