Nye rammeavtaler for asylmottak


UDI utlyser nå inntil 60 nye rammeavtaler for drift av asylmottak over hele landet.

Published: 04.11.2021

Det vil bli utlyst tolv rammeavtaler i hver av UDIs fem regioner (eksternt nettsted). De tolv avtalene vil kunne gi inntil 5 000 plasser per region.

Tilbudsfristen er 20. desember og tildelingen vil skje i februar. I tre av UDIs regioner, nord, vest og sør, vil det umiddelbart etter tildelingen bli utlyst minikonkurranser blant de nye kontraktshaverne om å etablere ett mottak i hver region.

Antallet nye asylsøkere varierer mye over tid. Behovet for innkvartering av asylsøkere er derfor uforutsigbart både som følge av variable ankomster og hvor lang tid det tar å behandle asylsøknadene.

For å dekke dette varierende behovet for innkvarteringskapasitet, også i situasjoner med raske og store endringer, trenger UDI disse rammeavtalene (såkalt nivå 2).

UDI inngikk sommeren 2019 rammeavtaler for drift av basismottak (nivå 1). Basismottak er en kjerne av drøyt ti mottak som drives med lange kontrakter med stabilt høyt belegg.

Would you like to help us improve our website?

Did you find what you were looking for?