Tre av ti asylsøkere fra Tyrkia


Av de 2 654 asylsøkerne som kom til Norge i fjor, var tre av ti fra Tyrkia.

Published: 08.01.2019

Det er tredje år på rad hvor antallet asylsøkere ligger omtrent på dette nivået. I 2016 kom det 3 460 asylsøkere og i 2017 kom det 3 560, men disse tallene inkluderer henholdsvis 257 og 1 252 relokaliserte asylsøkere, som Norge hentet i Hellas og Italia.

- Det kan se ut som asylankomstene har stabilisert seg på et betydelig lavere nivå enn årene før 2015. Da kom det mellom 9 000 og 12 000 asylsøkere per år, sier UDI-direktør Frode Forfang.

Av de asylsøkerne som kom i fjor, var 29 prosent fra Tyrkia (765 personer), 419 fra Syria og 241 fra Eritrea.

- Antall asylsøkere fra Tyrkia har steget etter kuppforsøket sommeren 2016. Det har vært varierende fra måned til måned, men det var en markert økning fra sommeren i fjor og ut året, sier Forfang.

Det kom 159 enslige mindreårige i fjor, noe som utgjør 6 prosent av alle asylsøkere. Blant denne søkergruppen kom til sammen sju av ti fra Syria, Afghanistan og Eritrea.

I tillegg til de 2 654 ordinære asylsøkerne, fikk UDI inn søknader fra 399 personer som tidligere hadde kommet som enslige mindreårige, om fornyet behandling etter midlertidige bestemmelser.

Ved utgangen av fjoråret bodde det 3 619 personer i UDIs mottak.

Did you find what you were looking for?