UDI fjernintervjuer fortsatt overføringsflyktningene


Til tross for den pågående pandemien fortsetter uttaket av overføringsflyktninger, men pandemisituasjonen har også i år stor betydning for hvor mange flyktninger UDI kan gi innreisetillatelser til.

Published: 19.05.2021

Overføringsflyktninger er personer som vanligvis er registrert som flyktninger hos FNs høykommissær for flykninger (UNHCR), men som ikke kan tilbys en varig løsning i det landet de befinner seg og som derfor bør overføres til et tredje land.

Norge skal hvert gi innvilgelser til overføringsflyktninger i henhold til en kvote som er politisk bestemt (pdf, 315 kB)

Kvoten for overføringsflyktninger er i 2021 er satt til 3 000. I tillegg er 608 ubrukte plasser fra i fjor overført til i år.

Den pågående pandemien med reiserestriksjoner og høyt smittetrykk, forhindrer fysiske intervjuer av flyktningene. Derfor har UDI så langt i år kun gjennomført fjernintervjuer, som er mer arbeidskrevende å legge til rette for. Intervjuer ansikt til ansikt er fortsatt den foretrukne metoden for uttak.

900 så langt i år

Vi har innvilget litt under 900 overføringsflyktninger så langt i år. Det er blitt gjennomført fjernintervjuer med flyktninger i Uganda, Libya, Kenya, fra transittsenteret og leirer i Rwanda, Irak og Libanon.

De største nasjonalitetsgruppene innvilget hittil i år er: syrere, kongolesere, eritreere, sudanske og sørsudanske flyktninger.

Med planlagte fjernuttak resten av året vil vi ha innvilget 2 200-2 400 flyktninger ved utgangen av 2021.

Dersom det igjen blir mulig å gjennomføre fysiske uttak mot slutten av året, vil dette tallet kunne økes noe. For å kunne gjennomføre fysiske uttak, må smittesituasjonen ikke bare være bedre i Norge, men også i landene der flyktningene oppholder seg.

Reisen til Norge

Det er omfattende covid-19-utbrudd i flere av landene der flyktningene reiser fra. Det har medført at reisen til Norge så langt i år, har tatt lenger tid enn det UDI forutsatte på begynnelsen av året.

Dette forsinker en rekke ledd videre i prosessen: Kulturorientering til flyktningene blir forsinket, kapasiteten hos ambassaden til å utstede reisedokumenter reduseres, det tar lenger tid å få utreisetillatelse for flyktningene, og flyktningene eller deres familiemedlemmer kan være smittet av covid-19, slik at reisen må utsettes.

Innreisekarantene

Flyktningene som kommer til Norge, må i innreisekarantene i bosettingskommunen, som regel i boligen der flyktningene skal fortsette å bo. Flyktningene må teste seg for covid-19 ved ankomsten til Norge. Testen blir gjennomført ved testsenteret på Oslo Lufthavn Gardermoen (OSL). Kun i tilfeller der testen påviser smitte av covid-19, vil flyktningene bli henvist til karantenehotell.

Så langt i år har det kommet noe over 500 overføringsflyktninger til Norge. Det er ytterligere over 2 000 i prosess for å reise hit. De 2 500 er både flyktninger som fikk innreisetillatelse i 2020 og så langt i år.

Det er ikke realistisk å forvente at mer enn ytterligere 200 personer som vi innvilger før sommeren, vil kunne ankomme i år. Dette gir totalt en prognose for ankomster i 2021 på litt over 2 700. Flyktninger som får innvilget innreise etter sommeren, vil ankomme i 2022.

Would you like to help us improve our website?

Did you find what you were looking for?