UDI fyller hele kvoten i år


UDI fyller i år hele kvoten på 3 608 overføringsflyktninger.

Published: 14.12.2021

De siste årene har kvoten vært på 3 000 personer, men på grunn av koronapandemien og globale reiserestriksjoner ble 608 plasser overført fra 2020 til i år.
-I år har vi gjennomført flyktningintervjuene både via Teams og nå i høst fysisk i enkelte av landene. Det har vært en formidabel innsats både av UNHCR, IOM og våre folk, sier UDI-direktør Frode Forfang.
Per 1. desember har UDI gitt innreisetillatelse til 3 151 overføringsflyktninger. Dette inkluderer også 51 relokaliserte syrere fra Hellas og nær 800 evakuerte fra Afghanistan.
I desember har det vært to større uttak i Rwanda (eksternt nettsted) og Libanon, som vil bidra til å fylle opp de siste 457 plassene.

Would you like to help us improve our website?

Did you find what you were looking for?