UDI kan ikke ta imot gaver til flyktninger


Vi oppfordrer deg som vil hjelpe flyktninger til å se hva de etablerte, frivillige organisasjonene skriver på sine nettsider om hva slags hjelp de organiserer, og om de har behov for hjelp fra privatpersoner.

Published: 02.03.2022

Vi opplever et stort engasjement fra privatpersoner som ønsker å bidra. UDI setter stor pris på engasjementet fra sivilsamfunnet, men vi ønsker at hjelpen skal komme til nytte på best mulig måte.

De som søker om asyl i Norge, får utdelt det nødvendigste de har behov for ved Nasjonalt ankomstsenter: En klespakke med klær og sko til alle årstider, sengetøy og hygienepakker til store og små (bleier og liknende).

På ankomstsentret må vi bruke tiden vår på å ivareta de som har kommet og har dessverre ikke kapasitet til å ta imot og distribuere gaver.

Would you like to help us improve our website?

Did you find what you were looking for?