Tall og fakta 2015


I UDIs årsrapport «Tall og fakta 2015» finner du statistikktabeller, artikler og analyse om innvandringen til Norge i året som gikk.