Vold, trusler og ustabil adferd i norske asylmottak (2008)


Delrapport 1: Vold og trusler i norske mottak - en kartleggingsstudie. Delrapport 2: Den utvidede helseundersøkelsen. En utredning av personer i asylmottak som representerer utfordringer med hensyn til voldelig og utagerende atferd.

Last ned hele rapporten

Vold, trusler og ustabil adferd i norske asylmottak (pdf, 766 kB)

Sammendrag

Delrapport 1: Vold og trusler i norske mottak

Det er innrapportert 189 hendelser om vold og trusler ved bruk av registreringsskjema Staff Observation Aggression Scale (SOAS) i tidsrommet januar til desember 2007. 

Delrapport 2 - Den utvidede helseundersøkelsen

Utredning av personer i asylmottak som representerer utfordringer med hensyn til voldelig og utagerende atferd. 

I 2007 kom det inn 71 meldinger om voldelig, utagerende eller psykisk påfallende atferd hos asylsøkere til UDI. Dette utgjør ca 1 prosent av alle asylsøkere. 

Utført av: Kompetansesenteret sikkerhets-, fengsels-, og rettspsykiatri i helseregion Midt- og Nord-Norge

Bestilt av: UDI

Did you find what you were looking for?