Asylvedtak etter statsborgerskap og utfall (2024)


Tabellen viser de forskjellige utfallene av søknader om beskyttelse (asyl), behandlet i 2024, og statsborgerskapet til personene som søkte.
Januar - mars 2024: Asylvedtak etter statsborgerskap og utfall
Statsborgerskap Konvensjonsflyktning Kollektiv beskyttelse Annen flyktningsstatus Humanitære grunner EMA Begrenset Avslag Dublin II-forordningen Andre avslag Trukket/henlagt Totalt Andel innvilgelse realitetsbehandlet* Andel innvilgelse alle**
Afghanistan 16 7 10 7 0 9 8 5 8 70 82 57
Albania 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
Algerie 0 0 0 0 0 1 2 0 2 5 0 0
Armenia 0 2 0 0 0 3 0 0 1 6 40 33
Aserbajdsjan 0 6 0 0 0 0 5 0 3 14 100 43
Belarus 0 1 0 0 0 0 2 0 4 7 100 14
Bosnia-Hercegovina 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0
Botswana 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 0
Brasil 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Canada 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0
Colombia 5 0 0 0 0 3 0 0 5 13 63 38
Dem. Rep. Kongo (DRC) 2 0 0 0 0 2 5 5 0 14 50 14
Egypt 0 0 0 0 0 0 2 0 1 3 0 0
Eritrea 30 0 2 0 0 18 4 2 0 56 64 57
Etiopia 1 0 0 1 0 3 3 1 0 9 40 22
Frankrike 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0
Gambia 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0
Georgia 0 4 0 0 0 1 0 0 1 6 80 67
Ghana 0 0 0 0 0 2 0 1 0 3 0 0
Guinea-Bissau 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Irak 0 0 0 0 0 2 10 0 4 16 0 0
Iran 2 0 0 0 0 5 5 0 8 20 29 10
Israel 0 1 0 0 0 0 0 0 10 11 100 9
Jemen 1 0 5 0 0 0 0 0 0 6 100 100
Jordan 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 100 100
Kamerun 0 0 0 0 0 1 1 0 2 4 0 0
Kasakhstan 0 0 0 0 0 0 3 0 1 4 0 0
Kenya 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
Kina 3 0 0 0 0 1 5 0 5 14 75 21
Kosovo 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0
Libanon 0 0 0 0 0 2 4 0 0 6 0 0
Liberia 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
Libya 0 1 0 0 0 0 2 0 1 4 100 25
Malawi 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
Mali 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 0 0
Marokko 0 0 0 0 0 5 2 0 3 10 0 0
Mauritania 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Moldova 0 1 0 0 0 1 0 0 3 5 50 20
Myanmar 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0
Niger 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
Nigeria 0 0 0 0 0 3 0 1 2 6 0 0
Nord-Makedonia 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
Pakistan 0 0 0 0 0 2 2 0 1 5 0 0
Panama 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0
Peru 0 0 0 0 0 1 0 0 4 5 0 0
Polen 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
Russland 12 18 0 1 0 5 25 0 7 68 86 46
Rwanda 0 0 0 0 0 3 0 0 0 3 0 0
Serbia 0 0 0 0 0 5 0 0 0 5 0 0
Sierra Leone 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
Somalia 0 0 1 0 0 1 3 0 2 7 50 14
Sri Lanka 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 50 50
Statsløs 4 0 0 0 0 2 13 5 3 27 67 15
Sudan 5 0 1 0 0 0 4 1 1 13 100 46
Sverige 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Syria 343 1 0 0 0 9 38 20 2 413 97 83
Sør-Afrika 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 0
Sør-Korea 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0
Tadsjikistan 0 1 0 0 0 0 1 0 1 3 100 33
Tchad 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
Togo 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0
Tunisia 0 0 0 1 0 1 0 0 0 2 50 50
Turkmenistan 0 0 0 0 0 0 2 0 1 3 0 0
Tyrkia 27 3 0 1 0 58 8 1 2 100 35 31
Tyskland 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 50 50
Uganda 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0
Ukraina 0 6279 0 0 0 3 94 20 256 6652 100 94
Ungarn 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4 0 0
USA 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 0
Usbekistan 0 1 0 0 0 2 0 0 0 3 33 33
Venezuela 0 0 3 0 0 10 0 0 4 17 23 18
Vietnam 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 0 0
Zimbabwe 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 100 100
Total 452 6327 22 13 0 200 262 63 360 7700 97 88

*Andel innvilgede/positive realitetsbehandlede vedtak. Innvilgede realitetsbehandlede vedtak er Konvensjonsflyktning (Asyl), Annen Flyktningsstatus og Humanitære grunner. Avslag = realitetsbehandlet avslag og EMA begrenset.

 

**Andel innvilgede/positive realitetsbehandlede av alle vedtak.


Tabellen oppdateres månedlig.

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

  • About the statistics

The table is loading data

Did you find what you were looking for?