Beboere i asylmottak etter statsborgerskap og status i søknad (2023)


Tabellen viser statusen i ulike typer søknader fra personer som bor i asylmottak, og hvilket statsborgerskap de har. Tallene gjelder for den siste dagen i måneden.
The table is loading data
Desember 2023: Mottak etter statsborgerskap og status i søknad
Statsborgerskap Med tillatelse, skal bosettes Med tillatelse, skal ikke bosettes Med søknad til behandling i UDI Med avslag til klagebehandling Henlagt/utgått tillatelse/norsk/annet Med utreiseplikt
Afghanistan 110 6 164 44 0 10
Aserbajdsjan 0 0 32 0 0 0
Colombia 9 0 228 13 0 0
Cuba 0 0 0 5 0 0
Dem. Rep. Kongo (DRC) 0 0 27 0 0 0
Egypt 0 0 8 0 0 0
El Salvador 0 0 10 0 0 0
Eritrea 64 24 186 13 9 85
Etiopia 28 23 65 18 12 77
Georgia 5 0 10 0 0 0
Ikke registrert 0 0 89 0 0 0
Irak 13 17 22 6 0 21
Iran 11 24 69 25 0 60
Israel 0 0 11 0 0 0
Jemen 0 0 34 0 0 0
Kamerun 0 0 9 0 0 0
Kasakhstan 0 0 9 0 0 0
Kina 0 0 25 0 0 0
Libanon 0 0 6 0 0 0
Libya 0 0 10 11 0 0
Marokko 0 0 8 0 0 0
Mexico 0 0 7 0 0 0
Myanmar 0 0 11 0 0 0
Nicaragua 0 0 25 0 0 0
Nigeria 0 0 8 0 0 0
Norge 0 0 0 0 9 0
Pakistan 0 0 19 0 0 0
Panama 0 0 5 0 0 0
Russland 11 0 190 27 0 9
Serbia 0 0 5 0 0 0
Somalia 6 21 32 0 0 15
Sri Lanka 0 0 5 0 0 0
Statsløs 6 8 74 12 0 10
Sudan 0 0 38 0 0 0
Syria 473 0 1065 53 6 17
Turkmenistan 0 0 5 0 0 0
Tyrkia 52 0 383 20 0 15
Uganda 0 0 7 0 0 0
Ukraina 6417 0 3161 32 34 22
Usbekistan 0 0 14 0 0 0
Venezuela 0 0 142 15 0 5
Andre land 32 10 83 46 19 35
Total 7237 133 6301 340 89 381

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Did you find what you were looking for?