Familieinnvandringstillatelser etter søkerens statsborgerskap og oppholdsgrunnlaget til personen i Norge (2023)


Tabellen viser tillatelser ved familiegjenforening/-etablering med et familiemedlem i Norge, statsborgerskapet til de som fikk tillatelse, statsborgerskapet til familiemedlemmet i Norge og hvilken oppholdstillatelse familiemedlemmet eventuelt har.
The table is loading data
Familieinnvandringstillatelser1 (førstegangs) etter søkerens statsborgerskap og oppholdsgrunnlaget til personer i Norge, 2023.
Statsborgerskap Norsk/Nordisk Permanent oppholdstillatelse Flukt Arbeid Utdanning Familie Andre Total
Afghanistan 220 63 116 7 0 4 20 430
Albania 10 5 0 33 2 1 9 60
Algerie 7 4 1 15 0 1 4 32
Angola 3 0 0 2 0 0 0 5
Argentina 8 0 0 10 0 0 0 18
Aserbajdsjan 5 0 1 16 1 1 3 27
Australia 41 3 0 29 2 0 4 79
Bangladesh 9 0 0 32 58 5 2 106
Belarus 8 1 0 27 1 3 1 41
Bolivia 3 0 0 2 0 0 0 5
Bosnia-Hercegovina 31 22 0 66 0 4 1 124
Brasil 90 6 0 90 5 17 8 216
Burundi 3 1 1 0 0 1 0 6
Canada 35 2 0 38 5 0 3 83
Chile 17 1 0 6 1 1 4 30
Colombia 26 2 3 17 0 5 2 55
Cuba 11 1 0 4 2 1 0 19
Dem. Rep. Kongo (DRC) 8 6 93 0 0 2 4 113
Dominikanske Republikk 4 0 0 0 0 3 1 8
Ecuador 5 0 0 7 0 0 0 12
Egypt 11 2 0 33 14 0 0 60
El Salvador 4 0 0 1 0 0 0 5
Eritrea 244 180 106 0 0 3 11 544
Etiopia 68 25 12 15 3 7 5 135
Filippinene 277 69 0 146 20 66 26 604
Gambia 15 6 0 0 0 1 1 23
Georgia 3 0 0 1 1 1 0 6
Ghana 26 9 1 31 11 9 5 92
Guinea 3 0 0 0 0 5 2 10
India 48 86 1 1084 18 12 38 1287
Indonesia 19 2 0 48 1 4 2 76
Irak 113 6 12 6 3 0 9 149
Iran 100 20 11 116 58 19 5 329
Israel 6 0 0 3 0 0 0 9
Japan 13 1 0 37 2 0 2 55
Jemen 4 3 8 0 0 0 4 19
Jordan 13 0 0 1 2 0 1 17
Kambodsja 8 0 0 0 0 2 0 10
Kamerun 10 4 0 5 0 3 2 24
Kasakhstan 2 3 1 20 0 1 2 29
Kenya 33 5 0 16 5 7 4 70
Kina 40 64 39 91 13 3 9 259
Kirgisistan 3 0 0 3 0 1 1 8
Kosovo 50 16 0 55 2 1 6 130
Kuwait 1 0 0 4 0 0 0 5
Libanon 16 1 0 1 0 3 0 21
Malaysia 7 1 0 39 0 2 1 50
Marokko 60 4 1 14 0 0 3 82
Mexico 27 2 0 32 3 0 3 67
Moldova 3 1 2 0 0 1 0 7
Montenegro 4 2 0 2 0 0 1 9
Myanmar 11 0 1 1 0 0 1 14
Nepal 7 9 0 51 42 13 1 123
New Zealand 10 0 0 3 0 3 0 16
Nigeria 25 5 0 56 40 0 13 139
Nord-Makedonia 11 5 1 27 0 3 7 54
Pakistan 254 49 0 313 123 15 25 779
Peru 11 1 0 14 0 1 0 27
Russland 125 29 6 236 9 12 30 447
Rwanda 10 4 1 0 0 2 0 17
Serbia 27 37 0 209 3 6 15 297
Singapore 9 0 0 14 2 0 1 26
Somalia 97 33 8 0 0 1 8 147
Sri Lanka 43 9 0 68 6 0 2 128
Statsløs 67 7 27 4 0 0 4 109
Storbritannia 154 28 0 135 4 3 57 381
Sudan 72 15 39 1 0 0 0 127
Syria 80 235 875 8 1 7 12 1218
Sør-Afrika 17 0 0 28 0 0 6 51
Sør-Korea 10 3 0 28 0 1 0 42
Sør-Sudan 3 0 15 0 0 0 1 19
Tanzania 3 1 0 9 0 0 1 14
Thailand 288 27 0 14 4 81 8 422
Tunisia 13 2 0 12 0 2 0 29
Tyrkia 119 9 70 105 7 10 9 329
Uganda 20 1 2 8 2 4 5 42
Ukraina 20 10 16 35 0 1 4 86
USA 219 7 0 158 36 11 21 452
Usbekistan 3 1 1 8 1 1 2 17
Venezuela 7 0 1 9 0 4 0 21
Vietnam 62 4 0 58 3 15 2 144
Zambia 8 0 0 0 0 0 0 8
Zimbabwe 2 0 3 9 1 0 1 16
Andre 36 6 0 14 0 6 3 65
Total 3618 1166 1475 3840 517 402 448 11466

Statsborgerskap Andre: Alle land med færre enn 5 tillatelser.

1Familieinnvandringstillatelse: tillatelse som blir gitt til en person (tredjelandsborger) som er eller skal bli nært familiemedlem av en norsk borger eller en utenlandsk statsborger med lovlig opphold i Norge.

 

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Did you find what you were looking for?