Informasjonsnotat om asylankomster første halvår 2017


Denne rapporten omhandler utvidet informasjon om de ti største asylproduserende landene for første halvår 2017. Informasjonen omfatter søknader, asylanførsler, Dublinbehandling, vedtak, beskyttelsesbehov og spesielle særegenheter for hvert av landene.

Would you like to help us improving the website?

Did you find what you were looking for?