Kor lenge varer opphaldsløyvet?


  • I brevet du får frå UDI står det kor lenge opphaldsløyvet ditt varer.
  • Du må søke om fornying tre måneder før opphaldsløyvet din går ut. 
  • Dersom du ikkje søker om fornying, kan du få problem med å reise ut og inn av Noreg, miste mogelegheita til å jobbe i Noreg eller få problem når du vil søke om permanent opphaldsløyve eller statsborgarskap.