Jeg kom til Norge nylig, men har ikke fått oppholdskort ennå. Kan jeg begynne å arbeide?


Hvis du har fått en oppholdstillatelse som gir deg rett til å arbeide, kan du begynne å arbeide når du har møtt hos politiet og politiet har bestilt oppholdskort til deg.

Det kan være lange ventetider hos politiet for å bestille oppholdskort. Selv om du ikke har fått oppholdskort enda, kan du begynne å studere eller arbeide nå hvis du har fått en oppholdstillatelse som gir deg rett til å studere eller arbeide, og du har booket time hos politiet for å bestille oppholdskort. Dette vil ikke få noen konsekvenser for deg.

Dersom det ikke er mulig å booke time hos politiet, må du ta kontakt med UDI på telefon eller e-post for å melde fra om at du er i Norge og at du starter å studere eller arbeide. Du må likevel møte hos politiet for å bestille oppholdskort når dette blir mulig.