Teller oppholdstillatelsen med hvis jeg senere skal søke om permanent oppholdstillatelse?


  • I brevet fra UDI står det om denne oppholdstillatelsen kan telle med hvis du senere skal søke om permanent oppholdstillatelse. 
  • Sjekk reglene for permanent oppholdstillatelse