Teller oppholdstillatelsen med hvis jeg senere skal søke om permanent oppholdstillatelse?


  • I brevet du får fra UDI står det om tiden du har denne oppholdstillatelsen teller med hvis du senere skal søke om permanent oppholdstillatelse. 
  • Sjekk reglene for permanent oppholdstillatelse.