Regler for arbeidstid


  • Arbeidstiden hos vertsfamilien din må normalt ikke være mer enn 5 timer per dag og maksimalt 30 timer per uke. Du kan ikke arbeide mer enn 30 timer, selv ikke mot ekstra betaling.
  • Du kan ikke arbeide for andre arbeidsgivere eller hos andre familier enn vertsfamilien din, verken mot betaling eller gratis.