Reglar for arbeidstid


  • Arbeidstida hos vertsfamilien din må normalt ikkje vere meir enn 5 timar per dag og maksimalt 30 timar per veke. Du kan ikkje arbeide meir enn 30 timar, sjølv ikkje mot ekstra betaling.
  • Du kan ikkje arbeide for andre arbeidsgivarar eller hos andre familiar enn vertsfamilien din, verken mot betaling eller gratis.