Utreisefristen min har gått ut - hva skjer nå?


Du kan få økonomisk støtte og hjelp til assistert hjemreise av UDI og IOM

Hvis du ikke reiser ut av Norge, er du ulovlig i Norge.  Dette betyr at

  • du vil bli uttransportert av politiet.
  • du vil bli utvist fra Norge og andre Schengenland for en periode på 1–5 år. I denne perioden kan du ikke reise til Norge eller et annet Schengenland.
  • du kan ikke komme tilbake til Norge igjen før du har betalt det uttransporteringen kostet.