Har fått dublinvedtak om overføring til annet land


Hvis du har fått dublinvedtak om overføring til annet land, må du reise tilbake til det landet som skal behandle søknaden din om beskyttelse.
  • Du kan klage på dette vedtaket. Du får tildelt advokat av UDI. Advokaten skal forklare vedtaket og hjelpe deg å klage.
  • UDI vurderer klagen, og hvis UDI ikke omgjør vedtaket, sender UDI saken til Utlendingsnemnda (UNE).
  • Du får vanligvis ikke bli i Norge mens UNE behandler klagen.
  • Du blir uttransportert av politiet til det Dublin-landet som er ansvarlig for saken din.

Fant du det du lette etter?