Slik skaffer du oppholdskort hvis du søkte 16. april 2021 eller senere


Hva er et oppholdskort? 

Et oppholdskort er et plastkort i kredittkortformat som er beviset ditt på at du har oppholdstillatelse i Norge. Det er politiet som bestiller oppholdskort til deg. 

Hvis du søker fra Norge, kan det hende at du kan få oppholdskort uten å møte opp hos politiet på nytt. Dersom det gjelder deg, vil politiet sende oppholdskortet til deg i posten og du skal ikke bestille time. Les under om hvem som må møte opp hos politiet for å få oppholdskort. 

Jeg har søkt om beskyttelse (asyl) for første gang og har fått innvilget oppholdstillatelse

Hvis du har søkt om beskyttelse for første gang hos politiet, vil politiet innkalle deg til time. Du må møte opp hos politiet, men du trenger ikke å bestille timen selv. 

Jeg har søkt om oppholdstillatelse fra utlandet  

Du må bestille time for å få oppholdskort. 

Jeg har søkt om å fornye oppholdstillatelsen min

Du må bestille time for å møte opp hos politiet hvis du har et norsk utlendingspass eller reisebevis for flyktninger som er utgått på dato, og som du ikke allerede har gitt til politiet.  

Hos politiet må du ta bilde og avgi fingeravtrykk. 

Du skal ikke bestille time hvis du leverte inn det gamle reisedokumentet ditt til politiet da du søkte. Politiet vil sende oppholdskortet til deg i posten. 

Hva må du passe på for å motta oppholdskortet i posten? 

  • Er du ny postmottaker i Norge, fyll ut denne blanketten (eksternt nettsted) og lever den på et postkontor eller Post i Butikk. Husk å ta med legitimasjon.
  • Sjekk at du står registrert med korrekt postadresse hos Posten (eksternt nettsted) dersom du allerede er registrert som postmottaker. Siden krever innlogging med BankID eller MinID. 
  • Kontroller at du har navnet ditt på postkassa, hvis ikke vil ikke kortet komme fram til deg. Hvis kortet kommer bort i posten, vil det ta noe tid før du kan få et nytt.
  • Du bør ikke bestille reiser til utlandet før du har fått det nye reisedokumentet.

Hvordan bestille time? 

Bestilling av time på Søknadsportalen:

Hvis du brukte Søknadsportalen til å registrere søknaden din, kan du nå logge deg inn her for å bestille timen (eksternt nettsted). 

Bestilling av time på telefon:

Hvis du ikke brukte Søknadsportalen da du søkte om oppholdstillatelse, må du i stedet ringe ditt lokale politidistrikt for å bestille time. Du kan ikke ringe UDI for å bestille time.