Jeg har fått avslag på søknad om oppholdstillatelse og et forhåndsvarsel om at jeg kan bli utvist fra Norge – hva må jeg gjøre?


Du har fått avslag på en søknad om oppholdstillatelse, og du har en plikt til å reise fra Norge og EU/Schengenområdet innen fristen du har fått.

Du har også fått et forhåndsvarsel om at vi vil vurdere å utvise deg fra Norge, hvis du ikke reiser fra EU/Schengenområdet innen fristen. Hvis du blir utvist, får du et innreiseforbud. Du vil da bli nektet innreise til hele EU/Schengenområdet så lenge innreiseforbudet gjelder.

Hvis du ikke reiser innen fristen: I forhåndsvarselet har du fått en frist for å gi oss opplysninger som kan ha betydning for saken din. Du trenger ikke å sende oss informasjon som du har sendt oss tidligere. Men hvis du har andre opplysninger som kan ha betydning for vurderingen av utvisning, kan du sende disse til UDI eller politiet.

Hvis du blir utvist, vil du motta et brev fra UDI, så lenge vi kjenner adressen din i hjemlandet. Dersom du ikke har oppgitt adressen i din søknad om oppholdstillatelse og du senere planlegger å reise til Norge eller EU/Schengenområdet, bør du kontakte UDI eller en norsk ambassade eller konsulat før du reiser. Vi kan fortelle deg om du har fått et innreiseforbud.

Hva skjer hvis jeg reiser innen fristen?

Hvis du reiser innen fristen har du fulgt plikten din. Vi vil ikke opprette en sak for å vurdere utvisning, hvis du reiser innen fristen. Du må registrere utreisen din ved å fremvise reisedokumentet ditt ved grensekontrollen.

Hvis du ikke reiser innen fristen, vil UDI opprette en sak for å vurdere å utvise deg fra Norge.

Kan jeg forlenge utreisefristen?

Dersom du ikke kan reise innen utreisefristen, må du søke om forlengelse av utreisefristen hos politiet (eksternt nettsted). Det er viktig at du søker før fristen utløper. Det er svært få som får forlenget utreisefrist. Det er politiet som bestemmer om du kan få forlenget utreisefrist.