Hvorfor har jeg blitt meldt inn i Schengen informasjonssystem (SIS)?


SIS er et system der myndighetene i Schengenlandene registrerer og utveksler informasjon om personer som har fått en utreiseplikt fra EU/Schengenområdet eller har fått et innreiseforbud til EU/Schengenområdet.

Du kan lese mer om hva det betyr å bli meldt inn i SIS, og om dine rettigheter.