Avslag på søknad om langvarig opphold utenfor Norge


I vedtaket står det hvorfor du har fått avslag på søknaden din.

Du har rett til å klage på vedtaket

  • Klagefristen er vanligvis tre uker etter at du fikk vedtaket.
  • Klagen skal som hovedregel være skriftlig og underskrevet, og inneholde en begrunnelse for hvorfor du klager.
  • Du kan levere klagen til politiet, utenriksstasjonen eller UDI.
  • Hvis UDI ikke støtter klagen din, blir den sendt videre til Utlendingsnemnda, som behandler den på nytt.

Ting du må gjøre nå

  • Hvis du søkte minst seks måneder før toårsfristen gikk ut, må du reise tilbake til Norge innen to uker etter at du har mottatt avslaget for ikke å miste den permanente oppholdstillatelsen din.
  • Hvis du søkte mindre enn seks måneder før fristen, vil du miste den permanente oppholdstillatelsen din. Du kan klage på et slikt vedtak om bortfall av permanent oppholdstillatelse.