Avslag på søknaden om permanent oppholdstillatelse, men har en gyldig oppholdstillatelse


I vedtaket står det hvorfor søknaden din er avslått.

Du har rett til å klage på vedtaket

  • Klagefristen er vanligvis tre uker etter at du fikk vedtaket.
  • Klagen skal som hovedregel være skriftlig og underskrevet, og inneholde en begrunnelse for hvorfor du klager.
  • Du kan levere klagen til politiet eller UDI.
  • Hvis UDI ikke støtter klagen din, blir den sendt videre til Utlendingsnemnda, som behandler den på nytt.