Avslag på søknaden om permanent oppholdstillatelse, men innvilget en fornyelse eller en ny oppholdstillatelse


I vedtaket står det hvorfor søknaden din er avslått, og hvilken tillatelse du har fått.

Du har rett til å klage på vedtaket

 • Klagefristen er vanligvis tre uker etter at du fikk vedtaket.
 • Klagen skal som hovedregel være skriftlig og underskrevet, og inneholde en begrunnelse for hvorfor du klager.
 • Du kan levere klagen til politiet eller UDI.
 • Hvis UDI ikke støtter klagen din, blir den sendt videre til Utlendingsnemnda, som behandler den på nytt.

Ting du må gjøre nå

 • Gå til politiet for å ordne oppholdskort.
  • Du må møte opp hos politiet slik at de får tatt fingeravtrykk og bilde av deg. Det må de ha for å kunne lage oppholdskortet ditt, som viser at du har en midlertidig oppholdstillatelse i Norge.
  • Hvis du er under 18 år, må du møte hos politiet sammen med foresatte/verge.
  • Etter at du har vært hos politiet, vil de sende deg oppholdskortet i posten (vanligvis innen 10 dager). Oppholdskortet er gratis.
 • Meld fra til Skatteetaten/Folkeregisteret hvis du flytter, enten til en annen adresse i Norge eller inn/ut av Norge.