Kan jeg reise til utlandet etter at jeg har blitt norsk statsborger, hvis jeg ikke har fått det norske passet mitt ennå?


Det kan ta litt tid fra du er innvilget norsk statsborgerskap og til du får norsk pass.

Fra det tidspunktet du er innvilget norsk statsborgerskap, er ikke lenger oppholdskortet ditt gyldig, selv om kortet ikke har gått ut på dato. Hvis du har pass fra et annet land og ikke har norsk pass, må du være oppmerksom på at det kan bli vanskelig å dokumentere at visumreglene som gjelder for norske borgere også gjelder for deg.

Det er vanligvis ikke passkontroll på reiser mellom Schengenland.

Når du reiser inn igjen i Norge, kan du måtte vise at du har lovlig opphold i Norge i grensekontrollen. Personer med pass fra utenfor EU/EØS dokumenterer vanligvis dette med et gyldig oppholdskort.

Hvis du reiser uten norsk pass eller norsk ID-kort, kan du oppleve problemer i grensekontrollen inn til Schengen/Norge, eller ved en ID-kontroll i et annet Schengenland. Det kan altså hende at du får problemer med å reise inn igjen i Norge etter utenlandsoppholdet.

Hva skjer hvis du er i utlandet når du blir innvilget norsk statsborgerskap?

Hvis du har fått norsk statsborgerskap mens du er på reise i utlandet, bør du være forberedt på at du kan få spørsmål ved innreise til Norge om hvorfor du fortsatt reiser med et reisebevis / utlendingspass / annet lands pass og oppholdskort og ikke har norsk pass. Du må da forklare at du ble norsk statsborger mens du oppholdt deg i utlandet og derfor ikke har hatt mulighet til å skaffe norsk pass.