Korleis fornyar eg løyvet mitt?


I vedtaket ditt står det kor lenge løyvet ditt gjeld og om han kan fornyast. Viss du ønskjer å halde fram med å bu i Noreg, må du hugse å fornye eller søke om ny tillatelse 2-3 måneder før den går ut. Viss ikkje, kan du få problem med å reise ut og inn av Noreg, og missa høvet til å jobbe i Noreg medan du ventar på nytt løyve.