Hvordan fornyer jeg tillatelsen min?


I vedtaket ditt står det hvor lenge tillatelsen din gjelder og om den kan fornyes. Hvis du ønsker å fortsette å bo i Norge, må du huske å fornye eller søke om ny tillatelse 2-3 måneder før den går ut. Hvis ikke, kan du få problemer med å reise ut og inn av Norge, og miste muligheten til å jobbe i Norge mens du venter på ny tillatelse.