Kan eg arbeide?


  • Viss du får eit studieløyve, får du automatisk også løyve til å arbeide 20 timar per veke, inkludert fjernarbeid, ved sida av studiane og heiltid i feriane.
  • Du kan søkje om eit løyve til å arbeide heiltid i løpet av studieåret, viss arbeidet er ein del av utdanningsplanen din. Då må du be om dette skriftleg når du søkjer eller seinare.
  • Du kan ikkje vere sjølvstendig næringsdrivande eller ha eit enkeltpersonsforetak i Noreg.