Kan jeg arbeide?


  • Hvis du får en studietillatelse, får du automatisk også tillatelse til å arbeide 20 timer per uke, inkludert fjernarbeid, ved siden av studiene og fulltid i feriene.
  • Du kan søke om en tillatelse til å arbeide fulltid i løpet av studieåret, hvis arbeidet er en del av din utdanningsplan. Da må du be om dette skriftlig når du søker eller senere.
  • Du kan ikke være selvstendig næringsdrivende eller ha et enkeltpersonsforetak i Norge