Du har blitt statsborger av et annet land


UDI kan bestemme at du skal miste flyktningstatusen din og oppholdstillatelsen din hvis du har blitt statsborger i et annet land.