Du har gitt uriktige opplysninger om asylgrunnlaget ditt


UDI kan bestemme at du skal miste oppholdstillatelsen din hvis du har gitt oss feil opplysninger om asylgrunnlaget ditt.