Du har gjort kriminelle handlinger i Norge


UDI kan bestemme at du skal miste flyktningstatusen din og oppholdstillatelsen din hvis du har gjort kriminelle handlinger i Norge.