Du har vært i hjemlandet


UDI kan bestemme at du skal miste flyktningstatusen din og oppholdstillatelsen din hvis du har besøkt eller flyttet tilbake til hjemlandet ditt.