Situasjonen i hjemlandet ditt har endret seg


UDI kan bestemme at du skal miste flyktningstatusen din og oppholdstillatelsen din hvis situasjonen i hjemlandet ditt har endret seg. Dette kalles noen ganger «opphør».