Du har gjort kriminelle handlinger i Norge


UDI kan bestemme at du skal miste flyktningstatusen din hvis du har gjort kriminelle handlinger i Norge.