Uriktige opplysninger om identiteten din


UDI kan bestemme at du skal miste statsborgerskapet ditt hvis du har gitt uriktige opplysninger om identiteten din.