Kan jeg få et innreisevisum for faglærte?


Faglærte som trenger visum for å besøke Norge kan i noen tilfeller få et innreisevisum, slik at de kan reise til Norge for å søke om oppholdstillatelse hos politiet, eller vente på svar på søknaden om oppholdstillatelse.

Et slikt visum gir deg ikke rett til å arbeide i Norge, men det gir deg rett til å oppholde deg i Norge mens du venter på at UDI behandler søknaden din om oppholdstillatelse.

For å få et slikt visum må det være sannsynlig at du vil få ja på søknaden din om oppholdstillatelse som faglært. 

NB! Hvis du allerede har fått ja på søknaden din om arbeidsinnvandring, skal du ikke søke om innreisevisum for faglærte. 

Krav for å få et innreisevisum

Slik søker du om innreisevisum

  1. Du må søke ved en norsk ambassade. Hvis du bor i et land hvor svenske eller danske ambassader representerer norske myndigheter, må du kontakte en norsk ambassade i et land hvor svenske eller danske ambassader ikke representerer norske myndigheter. Se vår oversikt over ambassader for å sjekke om ambassaden er norsk eller ikke.
  2. Lever søknad om besøksvisum, men skriv i søknaden at du ønsker innreisevisum (D-visum).
  3. Hvis du ikke allerede har levert søknaden din om oppholdstillatelse, må du nå levere alle dokumentene på sjekklisten for faglærte.
  4. Det er ambassaden som behandler søknaden din om innreisevisum. Hvis du får avslag, kan du levere en skriftlig klage til ambassaden. Ambassaden vil vurdere søknaden din på nytt. Dersom de ikke vil innvilge den, vil ambassaden sende saken til UDI. UDI vil behandle søknaden på nytt, og enten avslå eller innvilge den.