Jeg har søkt om beskyttelse (asyl), eller har allerede fått beskyttelse (asyl)


  • Du har rett på samme helsehjelp som alle som er bosatt i Norge, for eksempel å gå til lege, sykehus og få noen typer medisiner. Retten til helsehjelp gjelder fra dagen du kommer til Norge og ber om beskyttelse (asyl).
  • Du kan få en fastlege. Det betyr at du kan gå til samme lege hver gang. Du kan ringe fastlegetelefonen, 810 59 500, for å få fastlege. 

Slik får du kontakt med lege

  • Ta kontakt med lege der du bor, hvis du har behov for helsehjelp. Hvis du har akutt behov for legehjelp, kan du kontakte legevakten. Ring telefonnummer 116 117 for å kontakte nærmeste legevakt.
  • Du kan be om hjelp fra de ansatte på asylmottaket til å bestille time.