Får jeg penger mens jeg bor i mottaket?


Har du rett til å bo i mottak, får du penger mens du bor der. Du får det vi kaller for et basisbeløp. Du trenger ikke søke for å få basisbeløpet. 

Hvor mye penger du får, avhenger av 

  • om du har en søknad til behandling
  • om du har fått avslag på søknaden din eller har fått opphold i Norge
  • typen mottak du bor i

Hvis du har fått endelig avslag på søknaden din om beskyttelse, vil du få mindre penger enn da du hadde søknaden din til behandling. Du kan ikke klage til mottaket eller UDI på at du får mindre penger etter at du har fått endelig avslag.