Flytte fra privat adresse til mottak


Jeg har bodd i mottak tidligere

Hvis du har bodd i mottak tidligere, kontakter du UDI i samme region hvor du tidligere bodde på mottak.

Du vil normalt få plass i det samme mottaket som du tidligere bodde i. Hvis du ikke får plass i det samme mottaket, vil du få tilbud om plass i et annet mottak.

Jeg har ikke bodd i mottak tidligere (eller har kun bodd på Nasjonalt ankomstsenter)

Hvis du ikke har bodd i et mottak tidligere, kontakter du Ankomst- og transittenheten (ATE), som vil finne en mottaksplass til deg.