Har søkt Permisjon fra mottaket


Permisjon betyr at du er borte fra mottaket uten at du mister plassen din.

Du har ikke krav på å få permisjon. Når du leverer en søknad, vil UDI vurdere om du kan få permisjon eller ikke.

Det er begrenset hvor mange dager og hvor mange ganger du kan få permisjon.

Slik søker du permisjon

Du kan søke om permisjon på følgende måter:

Søknadsskjemaet må fylles ut og relevant dokumentasjon må legges ved.

Hvis du er enslig mindreårig asylsøker

Hvis du bor på mottak for enslige mindreårige asylsøkere, må det være voksne omsorgspersoner der du skal være mens du er borte fra mottaket. Snakk med mottaket hvis du er enslig mindreårig asylsøker og vil søke om permisjon. Da skal mottaket sende søknad for deg.

Slik vurderer vi søknaden din

Søknaden din blir blant annet vurdert ut ifra om du har

  • en asylsøknad til behandling
  • fått avslag på asylsøknaden din 
  • fått oppholdstillatelse

Fant du det du lette etter?