Har søkt Permisjon fra mottaket


Du kan søke om å få være borte fra mottaket en periode uten å miste plassen din. Dette kalles permisjon.

Slik søker du permisjon

Mottaket du bor i kan hjelpe deg med å søke, og de eller UDI vil bestemme om du kan få permisjon eller ikke.

Du bruker dette søknadsskjemaet: Søknad om permisjon fra mottaket, (pdf, 130 kB)

Slik vurderer vi søknaden din

Du har ikke krav på å få permisjon.

Søknaden din blir vurdert utifra om du har

  • en asylsøknad til behandling
  • fått avslag på asylsøknaden din 
  • fått oppholdstillatelse

Hvis du bor på mottak for enslige mindreårige asylsøkere, må det være voksne omsorgspersoner der du skal være mens du er borte fra mottaket.

Det er også begrenset hvor mange dager og hvor mange ganger du kan få permisjon.

Vil du hjelpe oss med å forbedre nettsiden?

Fant du det du lette etter?