Jeg har fått avslag på klagen min fra UNE


Hvis du er voksen over 18 år har du rett på

  • Øyeblikkelig hjelp og helsehjelp som er helt nødvendig og ikke kan vente
  • Gravide har rett til svangerskaps- og barselomsorg, alternativt abort.
  • Behandling hvis du har en smittsom sykdom som er farlig for andre.
  • Vaksinasjon hvis du står i fare for å bli smittet med en smittsom sykdom som er farlig for andre.

Slik får du kontakt med lege

Ta kontakt med lege eller legevakt der du bor, hvis du har behov for akutt helsehjelp eller helsehjelp som er helt nødvendig og ikke kan vente.

Hvis du er barn under 18 år har du rett på

  • Du har rett på samme helse- og omsorgstjenester som alle barn som er bosatt i Norge, for eksempel å gå til lege, sykehus eller helsesøster, og få vaksiner og noen typer medisiner.
    • Du kan ikke stå på liste hos fastlege 

Slik får du kontakt med lege

  • Ta kontakt med lege eller legevakt der du bor, hvis du har behov for helsehjelp.