Jeg har søkt om beskyttelse (asyl), eller har allerede fått beskyttelse (asyl)


Dette har du rett på

  • Du har rett på samme helsehjelp som alle som er bosatt i Norge, for eksempel lege, sykehus og noen typer medisiner. Retten til helsehjelp gjelder fra dagen du kommer til Norge og ber om beskyttelse (asyl).
  • Hvis du har fått D-nummer, kan du få en fastlege. Det betyr at du kan gå til samme lege hver gang.
    • For å få et D-nummer, kan du eller helsepersonell ringe Helsetjenestens veiledningssenter på telefon 800 43 573. Det tar i dag minst åtte uker å få D-nummer.
    • Når du har fått D-nummer, kan du ringe fastlegetelefonen, 810 59 500, for å få fastlege.

Slik får du kontakt med lege

  • Ta kontakt med lege der du bor, hvis du har behov for helsehjelp.
  • Ved akutt behov for legehjelp kan du kontakte legevakten. Ring telefonnummer 116 117 for å kontakte nærmeste legevakt.