Hvordan blir søknaden min vurdert?


  • UDI avgjør søknaden din på bakgrunn av alle opplysningene du har gitt til politiet og UDI, og de dokumentene du har levert.
  • UDI kan kontrollere opplysninger eller dokumenter du har gitt oss dersom disse har betydning for om du får tillatelse til å bli i Norge eller om du må reise hjem.
  • Dersom UDI avgjør at du ikke har rett til beskyttelse i Norge, vurderer UDI om du kan få oppholdstillatelse på grunn av sterke menneskelige hensyn eller særlig tilknytning til Norge. For å få en slik tillatelse må du vanligvis dokumentere identiteten din med et pass fra hjemlandet ditt.
  • Dersom du er alvorlig syk eller skadet, må du bekrefte dette med helseattest.
  • Dersom du gjør noe kriminelt og ikke har behov for beskyttelse, vil UDI behandle og avslå asylsøknaden din i løpet av svært kort tid.