Hvordan leverer jeg inn dokumenter?


  • Dokumenter som er viktige for søknaden din leverer du enten på asylintervjuet, eller du kan sende en kopi av dem til UDI.
  • Hvis du skal levere ID-dokumenter, er det politiet du skal levere dem til.
  • Du har plikt til å levere dokumenter som er viktig for søknaden din.
  • Dersom du er alvorlig syk eller skadet, må du bekrefte dette med en helseattest.