Slik sender du inn dokumenter til asylsaker


Du kan av sikkerhetsgrunner ikke sende inn dokumenter elektronisk i en søknad om beskyttelse (asyl). Originale dokumenter kan du levere eller sende til politiet. Kopier av dokumenter kan du sende i posten til UDI.

Sende inn originaldokumenter/pass

Originale pass og ID-dokumenter skal du levere personlig til politiet der du bor.

Du kan også sende dem i posten til:

Politiets utlendingsenhet
Postboks 2095 Vika
0125 Oslo

Du må skrive kontaktinformasjon (navn, adresse og telefonnummer) og DUF-nummeret ditt på et ark som du legger i konvolutten.

Originale dokumenter skal kun leveres eller sendes til politiet. Ikke send originale dokumenter til UDI.

Sende inn kopier av dokumenter

Kopier av dokumenter kan du sende i posten til UDI:

Utlendingsdirektoratet (UDI)
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Du må skrive navnet ditt og DUF-nummeret ditt på et ark som du legger i konvolutten.