Slik sender du inn dokumenter til asylsaker

Sende inn originaldokumenter/pass

Originale pass og ID-dokumenter skal du levere personlig til politiet der du bor.

Du kan også sende de i posten til:

Politiets Utlendingsenhet
v/ Dokumentsenteret
Postboks 8102 Dep
0032 Oslo

Du må skrive navnet ditt og DUF-nummeret ditt på et ark som du legger i konvolutten.

Du kan ikke sende originale dokumenter til UDI.

Sende inn kopier av dokumenter

Kopier av dokumenter kan du sende til Utlendingsdirektoratet, Postboks 2098 Vika,
0125 Oslo.

Du må skrive navnet ditt og DUF-nummeret ditt på et ark som du legger i konvolutten.