Slik sender du inn dokumenter til asylsaker


Sende inn originaldokumenter/pass

Du kan av sikkerhetsgrunner ikke sende inn dokumenter elektronisk i en søknad om beskyttelse (asyl). 

Originale pass og ID-dokumenter skal du levere personlig til politiet der du bor.

Du kan også sende dem i posten til:

Politiets utlendingsenhet
Postboks 2095 Vika
0125 Oslo

Du må skrive kontaktinformasjon (navn, adresse og telefonnummer) og DUF-nummeret ditt på et ark som du legger i konvolutten.

Ikke send originale dokumenter til UDI.

Sende inn kopier av dokumenter

Kopier av dokumenter kan du sende i posten til:

Utlendingsdirektoratet
Postboks 2098 Vika
0125 Oslo

Du må skrive navnet ditt og DUF-nummeret ditt på et ark som du legger i konvolutten.